Waarderingen

U wilt weten wat de waarde is van uw onderneming?

Achilleshiel in veel corporate finance trajecten is de waardebepaling van een onderneming. De waarde van uw bedrijf bepaalt namelijk uw onderhandelingspositie. Want wellicht heeft een onderneming nog schuld? Wat is de verdiencapaciteit? Wat zijn de toekomstperspectieven? En hoeveel is de goodwill waard? Allerlei issues die u eerst moet tackelen, voordat u de volgende stap kunt zetten.

Er zijn allerlei aanleidingen te bedenken om onze waarderingsdeskundigen in te schakelen:

  • Aandelentransactie waarvan de waarde moet worden vastgesteld
  • Geschil met de belastingdienst (overdracht van aandelen in familiebedrijf)
  • Geschil tussen aandeelhouders over de prijs bij uittreding
  • Personeelsparticipatieplannen
  • Prijsformules
  • Second opinion (door derden opgestelde waarderingsrapporten)
  • Economische schadeclaims (geleden vermogensverlies vaststellen)

Register Valuator
IMAP Netherlands heeft feeling met alle sectoren én de know-how om u te begeleiden tijdens een waarderingsproces. Een aantal van onze medewerkers is register valuator, wat inhoudt dat zij  een buitengewone kennis en expertise hebben op het gebied van waardebepaling. Naast bedrijven weten ook veel accountants en belastingadviseurs ons te vinden voor waarderingsvraagstukken.

Bent u benieuwd naar hoe wij u kunnen helpen? Neem gerust contact met ons op.